Дневна програма на ЧДГ Мечо Пух - София

От 07:30 ч до 08:30 ч - посрещане, медицински филтър
От 08:30 ч до 09:00 ч - гимнастика/аеробика/йога, закуска
От 09:00 ч до 10:00 ч - обучаващи педагогически ситуации на английски и български език
От 10:00 ч до 10:15 ч - междинна плодова закуска
От 10:15 ч до 11:00 ч - игрови и практически ситуации на английски и български език
От 11:00 ч до 12:00 ч - игри на открито
От 12:00 ч до 13:00 ч - обяд, подготовка за следобеден сън
От 13:00 ч до 15:00 ч - следобеден сън / занимания с децата, които не спят
От 15:00 ч до 15:20 ч - следобедна закуска
От 15:20 ч до 17:00 ч - допълнителни занимания, английски език
От 17:00 ч до 18:30 ч - свободни игри, изпращане на децата