• ЧДГ Мечо Пух има яслени групи за деца под 3-годишна възраст

 • Двуезична учебна програма на български и английски език

  • Всекидневно интензивно обучение по английски език за децата около и над 2 години;
  • Учебна програма за децата в яслена възраст по образователните направления: Български език, Математика, Околен свят, Конструиране и технологии, Изобразително изкуство, Музика и Физическа култура, одобрена от МОН;
  • Учебни материали с индивидуални работни листове, предназначени за деца между 2 и 3 години;
  • Висококвалифицирани предучилищни педагози с опит в работата с деца;

 • Материална база и здравни грижи

  • Нови, уютни и комфортни материални бази с официален статут на детска градина, отговарящи на всички изисквания за обучение и отглеждане на деца (в кв. Симеоново и в кв. Гео Милев);
  • Голям, слънчев и обезопасен собствен двор;
  • Пълноценно меню, съобразено с нуждите на децата и в съотвествие с изискванията на МЗ за здравословно хранене, включващо разнообразни плодове и зеленчуци;
  • Въздухопречистваща, озонираща и йонизираща система Heaven Fresh - вижте повече;
  • Собствени паркоместа за улеснение на родителите;
  • Всекидневен здравен филтър;
  • Медицинска сестра, която се грижи за децата и следи здравословното им състояние през целия ден.

 • Нашият подход към децата

  • Обучение под формата на игра, развиващо любопитството на детето и интереса му към света;
  • Стимулиране на самостоятелността на детето;
  • Топло отношение, обърнато към преживяванията на детето и неговата индивидуалност;
  • Стимулиране на децата да опознават и изразяват вътрешния си свят чрез езика на различните изкуства - рисуване, пластика, театър, музика, танци;
  • Авторска програма, развиваща социалните умения на децата и подпомагаща тяхната адаптация и самоизява в групата;
  • На разположение са детски психолог, семеен терапевт и логопед.

Дневна програма на яслените групи в ЧДГ Мечо Пух - София

От 07:30 ч до 08:30 ч - посрещане, медицински филтър
От 08:30 ч до 09:00 ч - гимнастика/йога, закуска
От 09:00 ч до 10:00 ч - обучаващи педагогически ситуации на английски и български език за децата около и над 2-годишна възраст
От 10:00 ч до 10:15 ч - междинна плодова закуска
От 10:15 ч до 10:30 ч - игрови и практически ситуации на английски и български език
От 10:30 ч до 11:30 ч - игри на открито
От 11:30 ч до 12:30 ч - обяд, подготовка за следобеден сън
От 12:30 ч до 15:00 ч - следобеден сън
От 15:00 ч до 15:20 ч - следобедна закуска
От 15:20 ч до 17:00 ч - допълнителни занимания, игри и забавления на английски език
От 17:00 ч до 18:30 ч - свободни игри, изпращане на децата